EVA ZANDER COACHING &VÄGLEDNING

 

Initieringsriter från Plejaderna

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

Plejaderna kallas även för de sju systrarna eftersom sju av dess stjärnor är synliga för blotta ögat. Men egentligen består de av mer än 400 stjärnor. Många urspungsbefolkningar hävdar att de har ett ursprung från detta stjärnsystem och hyllar dessa stjärn-nationer. Plejaderna är särskilt viktiga även för människorna i Anderna och deras shamaner, paqos, har stor kunskap om dem. Genom paqos från Anderna har initieringar fån Plejadernas förts vidare till västvärlden. Detta för att de anser att vi behöver arbeta med dessa energier efter 21 dec 2012. Initieringarna ger oss djup kontakt med moder jord men även kontakt med energier högt upp och ut i Universum.

Under denna helg genomgår Du tre initieringar för att återknyta kontakten med vår jord, förfäderna ochför att bättre möta de energiförändringarna som nu äger rum i universum. Efter initieringarna kan du själv ge dem vidare till andra.

Pris 3500:-

Ytterligare info se Kalender