EVA ZANDER COACHING &VÄGLEDNING

 

Meditation, mindfullness & KBT

Meditation och mindfullness är kunskap hur du kan lära dig vara medvetet närvarande. Det är tekniker som hjälper dig att kunna släppa gnagande tankar om det som hänt eller det som kommer hända. Forskning har visat att teknikerna ger bättre fysiskt och psykiskt välbefinnande, större glädje och tillfredställelse. Faktiskt är det så att fast det går ut på att sluta stressa så blir resultatet att du får ökad stresstolerans genom att vara mer närvarande och koncentrerad i stunden .

Kognitiv beteendeterapi handlar om att analysera och förändra sina dysfunktionella tankemönster. Med dysfunktionella i detta sammanhanget menar vi tankar som skapar sämre livskvalitet för dig. Genom att titta på tankar som skapar negativa känslor och börja ett förändringsarbete genom att byta ut dessa tankar mot andra, mer gynsamma ändrar du både situationer och dina känslor i densamma.     

Öka din inneboende potential och upplev vardagen mer positivt. Med mindfullness och KBT kan du lära dig tekniker och förändra ditt tankesätt runt situationer i vardagen. Det påverkar både kropp och själ. Ger mer energi och ökar din livskvalité. Du blir mer positiv.

Vi träffas en heldag och blandar teori, övningar och samtal. Den här kursen ger dig möjlighet att ladda dina batterier och att efter kursen möta vardagslivet med nya tekniker för ett bättre liv och ökade kunskaper om dig själv.

  • Att vara i nuet
  • Tanke-känsla-handling
  • Hur våra tankar påverkar vårt sinnestillstånd
  • Tankefällor
  • Styrka att förändra
  • Acceptans
  • Övningar i mindfullness
  • Meditationer

 

Datum 25 april 

Tid  kl. 10-16

Pris  995 kronor inkl. lunch

I priset ingår 2 uppföljningstillfällen via telefon. Sista anmälningsdag är 9 april.