EVA ZANDER COACHING &VÄGLEDNING

 

Schamanska behandlingar 

 

Shamansk healing session

Tillsammans med mina kraftdjur, andehjälpare och guider kan jag se obalanser och andra ogynnsamma tillstånd som jag återställer i sitt ursprungliga bästa tillstånd. Det kan röra sig om att avlägsna tung energi, göra en själsåterhämtning, läka själsår eller återkalla ett kraftdjur.  

Schamansk behandling är  hjälp till självläkande. Kroppen får hjälp med att läka sig själv. Behandlingen ser olika ut beroende på vad du vill ha hjälp med. Det kan vara healing, återkallning av kraftdjur eller själsåterhämtning.  

Gemensamt för alla healingbehandlingar är att jag arbetar med ditt energifält och dina chakror för att komma åt eventuella blockeringar eller för att rensa bort tung energi.  Jag återskapar ett fritt flöde som främjar individens läkande och personliga utveckling.  

Ibland handlar det om att hämta tillbaka delar av själen. Vid olyckor eller traumatiska upplevelser kan vi tappa kontakt med delar av vår själ. I en själsåterhämtning hämtar hem dessa bitar och återknyter vi denna kontakt. 

Behandlingarna ger energi till din egen inneboende kraft att läka. Schamanska behandlingar  är intuitiva behandlingar,  vilket betyder att jag  använder mig av min mediala och intuitiva gåva. Till hjälp har vi våra andliga guider och kraftdjur som har vägledning och budskap till dig.

Shamanska behandlingar ger dig möjlighet att

  • öka din kraft och energi som du förlorat på grund av ex. förlorad själsdel, obalanser eller förtätad energi

  • löser upp mönster och beteende som du inte längre behöver

  • tar hänsyn till människan alla fyra nivåer, fysiskt, psykist, mental och andligt

  • hjälper dig att se ditt liv ur ett annat perspektiv och ger dig kraft att ta makten över ditt liv

En behandling tar mellan 1 och 2 timmar beroende på vad vi ska göra och kostar mellan 1200:- - 2500:-. Under behandlingen ligger du med kläderna på en massagebänk. 

Ex. på schamanska behandingar

Soul retrieval Själsåterhämtning handlar om att återhämta själsdelar som förlorats på grund av ett trauma, fysiskt eller psykiskt. Det kan handla om både allvarliga övergrepp, olyckor eller tillfällen när vi känt oss känslomässigt utsatta. Även ett mindre missöde kan skapa en själsförlust.  När vi upplever ett trauma, kan delar av vår själ ge sig av till en tryggare plats. Detta kan senare ge en upplevelse av att vi inte längre har tillgång till hela vår livskraft. Vi känner oss svaga, deprimerade eller förvirrade och behöver hjälp att få tillbaka de förlorade sjölvbitarna för att känna oss hela igen. Under den här behandlingen tar vi tillbaka själsdelarna till din kropp igen.  

Chumpistone behandling görs för att  rensa, rengöra och väcka upp energicentrena i vår kropp. Starka energicentra, chakran, ger jordning och skydd. Med böner och skyddsdjurens hjälp ser vi var tungenergi finns och skapar harmoni och balans i kroppen. Chumpi betyder bälte på quechaspråket och det är just "bältena", de skyddande energifälten, vi har på kroppen som man arbetar med. 

Crystalhealing Healing med bergskristall är en behandling för att återställa, balansera och ge kraft efter en energikrävande period. Vi städar hela kroppen energimässigt, plockar bort blockeringar och tillför energi för ny kraft och lust. Vi arbetar med stora bergkristaller som verktyg i behandlingen.

Schamansk healing är en healingbehandling där jag arbetar med medicinhjulet, shamanens kraftdjur och dina kraftdjur. Intuitivt går jag igenom kroppen och söker efter förtätningar, blockeringar eller annat som på något sätt hindrar. Här kan det dyka upp gamla sår och föreställningar som skapats tidigt i livet eller som härör från tidigare liv.  

Alla behandling kan även kombineras med medial vägledning och livscoaching.