Schamansk energimedicin coaching & kbt

medial vägledning

Eva Zander

  

Schamansk healing

 

Shamansk healing session

Tillsammans med mina kraftdjur, andehjälpare och guider kan jag se obalanser och andra ogynnsamma tillstånd som jag återställer i sitt ursprungliga bästa tillstånd. Det kan röra sig om att avlägsna tung energi, göra en själsåterhämtning, läka själsår eller återkalla ett kraftdjur.  

Schamansk healing är en hjälp till självläkande. Behandlingen ser olika ut beroende på vad du vill ha hjälp med. 

Gemensamt för alla behandlingarna är att jag arbetar med ditt energifält och dina chakror för att komma åt eventuella blockeringar eller för att rensa bort tung energi.  Jag återskapar ett fritt flöde som främjar individens läkande och personliga utveckling.  

Ibland handlar det om att hämta tillbaka delar av själen. Vid traumatiska upplevelser kan vi tappa kontakt med delar av vår själ. I en själsåterhämtning återknyter vi denna kontakt. 

Behandlingen ger Dig energi till din egen inneboende kraft att läka. Schamansk healing är en intuitiv behandling vilket betyder att behandlaren använder sig av sin mediala och intuitiva gåva. Till hjälp har vi andliga guider och kraftdjur som har vägledning och budskap till dig.

Shamansk healing ger dig möjlighet att

  • öka din kraft och energi som du förlorat på grund av ex. förlorad själsdel, obalanser eller förtätad energi

  • löser upp mönster och beteende som du inte längre behöver

  • tar hänsyn till människan alla fyra nivåer, fysiskt, psykist, mental och andligt

  • hjälper dig att se ditt liv ur ett annat perspektiv och ger dig kraft att ta makten över ditt liv

En behandling tar mellan 1 och 1,5 timme beroende på vad vi ska göra och kostar mellan 1000:- - 1500:-. Under behandlingen ligger du med kläderna på en massagebänk. 

Behandling kan även kombineras med medial vägledning och livscoaching.