Schamansk energimedicin coaching & kbt

medial vägledning

Eva Zander

  

Schamanism och schamansk healing

 

 

Schamanism kommer från det sibiriska ordet schaman som är en sibirisk medicinperson. Idag har det kommit att stå för all medicinmannakunsap som utövas och har utövats runt om i världen.

Schamanen eller medicinpersonen har olika uppgifter i samhället där den lever. Bota sjuka personer som har en fysisk eller psykisk åkomma, sia om framtiden för personen eller byn där den lever, stå för ritualer och ceremonier som tillhör kulturen de lever i. Det kan vara olika typer av passager som människan går igenom som dop, övergång från barn till vuxen, giftermål, årstidceremonier eller död/begravning.

Livsfilosofin hos naturfolken är cirkulära och inte linjära som i västvärlden. Där vi ser en början och ett slut ser naturfolken en cirkel. Allt lever vidare men ändrar form. Man ser och helgar livet i allt på jorden och man förstår att vi har ett samband med allt omkring oss. Man tänker på kretsloppet och sju generationer framåt. Medan vi i västvärlden är mer kortsiktiga och vinstdrivna.

Naturfolken och deras medicinpersonen har också ett holistiskt tänkande då det gäller att bota sjukdomar. Man förstår att sjukdomar skapas i människans energifält långt innan det manifesteras som en sjukdom i den fysiska kroppen. Därför arbetar man med att återställa en människas balans då något hänt för att det inte senare ska sätta sig i krbåde opppen som en sjukdom.

Naturfolken tar också hänsyn till själen hos  allt levande som en självklar och naturlig del, även om den inte syns. Många medicinpersoner kan se dessa energier och det är en klar fördel i deras arbete,

När du studerar schamansk healing är det viktigt att du förstår synsöttet och grunderna för att kunna arbeta med energierna. Det tar sin lilla tid att ställa om sitt tänkande till att se världen ur schamanens ögon. Efter du arbetat med detta är det dags att läka dig själv ur en schamanskt perspektiv. Det kan handla om traumatiska händelser i livet som du behöver ta hand om. Det kan ochså handla om mönster och pröglingar du har fått och som hindrar dig i livet. Allt du lär dig för att använda på andra får du själv göra och uppleva.

Att studera schamanism och schamansk healing är en livsstil. Det finns så mycket att lära sig och så många lager av förståelse av de olika begreppen. Men det är kanske den enda möjligheten vi har här på jorden om vi inte ska utrota oss själva. För med kunskapen kommer också respekten för allt liv här på jorden. Om vi inte tar hand om det skadar vi oss själva för allt liv är sammankopplat och vi är beroende av varandra.            

     

Don Americo Yabar lär ut Salkaenergierna här på Villa Mariposa