Hatun Karpay

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

Hatun Karpay,The great initiations.

Fram till år 2012 var dessa initieringar endast möjliga att få genom paqos från Qeroindianerna. Hösten 2012 hade Eva möjligheten att delta i en grupp som fick ta del av dessa vackra initieringar från Don Mariano och Don Dante och med det möjligheten att ge dem vidare. Initieringarna ges i tre steg med ca 6 månaders mellanrum. Som människa föds vi alla med frön av olika möjligheter och gåvor. Enligt den Andinska traditionen ör det viktigt att väcka upp dessa frön. Gör vi inte det förblir de slumrande och vi kan aldrig ta del av dessa våra gåvor. 

Hatun Karpay består av 3 initieringar som görs med ca 6 månaders mellanrum. Munay, Yachay och Llankay 

1:a initieringen Munay

Initieringen öppnar hjärtats 9 kammare så du får tillgång till ditt hjärta. Du lever mer från hjärtat och vara mer öppen i livet. Gör dig till en mjukare person öppna upp dig för ditt öde mjukare som person leva mer från ditt hjärta känna sig mer i kontakt med naturen och moder jord mer balans mer harmoni     

 2:a initieringen   Yachay

Sammankoppling av ditttredje öga och fröet i ditt hjärta för att skapa visioner.

3:e initieringen Llankay

Här sammankopplas fröet i ditt hjärta, dina visioner itredje ögat med navelchakrat och din förmåga att gå till handling.

Pris: 3.500:-