Schamansk 

energimedicin  

Coaching

medial vägledning

 

Munay-ki

Pachamama Moder Jord

Initieringsriter på Medicinens väg för transformation till den nya Regnbågsmänniskan

Munay-ki är Medicinvägens tio initieringsriter och kommer ursprungligen från uråldriga heliga män och kvinnor  hos Qéroindianderna som kallas Laikor. Initeringsriterna är vanliga hos alla shamanska kulturer men genomförs på olika sätt och i olika former. Ordet munay betyder” jag älskar dig” eller ” vara som du är”.  Munay-ki  läker och förändrar ditt energifält till att bli strålande, homo luminous.

De tio riterna helar såren från det förflutna, vårt karma och vår genetiska arv. De hjälper oss att träda in i vår fulla potential genom att förändra vårt mänskliga energifält och återskapa vår DNA. Detta ger oss möjlighet att träda in i en ny kropp som åldras, läker och dör annorlunda. Det är dags att påbörja din inre helande resa. Munay-ki är din inbjudan till en alkemisk transformation av helande.

Munay-ki riterna inkluderar undervisning, meditationer, initieringar, ritualer och ceremonier. När du genomgått alla tio riterna kan du själv ge energi-överföringen vidare fysiskt. Du får en egen pi-stone samt en manual. Du kan då lära Munay Ki vidare genom fysiska energiöverföringar.

Du kan genomgå  alla Munay-Ki riterna tillsammans med andra i under en helg. Eller så kommer du privat under fyra tillfällen för att få riterna och undervisningen enligt ovan.

Pris 3.500:- kursdatum se nedan, vi gör även initieringar privat pris enl ök.