Shamansk healing utbildning

För den nya tiden - Hjärnans kunskap och hjärtas visdom

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.

Enligt visa kvinnor och män och gamla profetior genomgår vår jord en energi frekvenshöjning just nu. Denna höjning skapar turbulens och omställningar för allt och alla.Vi människor upplever dessa omvälvningar på alla plan. Både fysiskt, psykist och energimässigt. Vad vi behöver nu är att göra oss av med våra gamla mönster, lyssna på hjärtats visdom och återskapa kontakten med den natur vi så starkt är sammankopplad med. På så sätt kan vi gå in i framtiden med den nya energin som krävs. 

Vi står faktiskt inför ett evolutionärt språng för hela det mänskliga medvetandet och vi kan göra detta kliv medvetet eller omedvetet. Det avgör vi själva.

Shamansk healing är en spännande  och transformerande visdom som bygger på vetskapen om att allt i Universum består av energi. Vi har alla denna kunskap inom oss men de flesta av oss glömt bort detta och behöver väcka upp den igen.  Att vi glömt bort beror på att vi inte längre har traditionen att föra kunskapen vidare från generation till generation som vi gjorde förr. Men förmodligen känner du till någon släkting som pratat om att hittta vatten med slagrutor, bygga hus efter currylinjer eller som varit siare eller kanske stämt blod 

Hos en del andra kulturer och bland naturfolken runt om i världen har traditionen levt kvar och de är idag kunskapsbärare av ovärdelig visdom som varje människa har nytta av att återinföra i sitt liv för att skapa en ökad livskvalitet och balans i sitt liv. Genom sin grundläggande livssyn, sina kunskaper om hur man kan läka med healing och sitt sätt att arbeta med energier skapar de en viktig kommunikation/relation mellan människan och dess naturliga omgivning. Ett utbyte och flöde. 

Våra kurser i Shamansk healing innehåller denna värdefulla kunskap som Du får möjlighet att ta del av. Visdomar och tekniker som hjälper dig att komma närmare dig själv, återknyta en kommunikation med naturen och väcka upp gammal kunskap inom dig. Den hjälper dig att kunna uppfatta och använda dig av energier för att skapa hälsa och balans hos dig själv och andra. 

Kursernas syfte är att du genom dessa tekniker ska få möjligheten att stärka, hela och balansera dig själv genom att återskapa den andliga kontakten med vår naturliga omgivning. Genom kunskapen och erfarenheten du får även kunskap att hjälpa andra genom shamanskt healing arbete.  Med hjälp av verktyg utformade från den shamanska livsfilosofin och med inspiration från indianernas medicinhjul får du lära dig hur energin från naturen och vår jord kan användas i ett utbyte som ger oss möjlighet att eliminera stress, stärka oss och hela obalanser som skapats. För många är detta ett nytt revolutionerande sätt att se på hälsa, välbefinnande och kraft. Du får olika shamanska verktyg, övningar och uppgifter för att kunna applicera kunskapen i ditt liv, hela dig själv och andra på fyra nivåer: fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt. 

Genom det arbetet du gör under kursen utvecklar du din kontakt med hjärtats röst, din intuition och magkänsla. Upptäcker och blir stärkt i vad som är dina specifika gåvor och din kraft. Du medvetandegör också dina invanda mönster och får ta del av tekniker för att transformera de av dem som du inte längre behöver.  

I utbildningen flätar jag samman kunskap och visdom från olika källor och riktningar på jorden samman. Tekniker och visdomar från såväl öst, väst, söder som norr som jag genom egen erfarenhet anser vara bra och utvecklande. Du får göra guidade meditationer, trumresor, shamanska ceremonier & ritualer, lära dig energihealingtekniker, tillverka kraftföremål som medicinkraftpåse, drömfångare och skallror, delta och lära dig om naturlagar och magiska regler och vad som är viktigt när man skapar egna cermonier. Du kommer att genomgå initieringar och arbeta med healing. Diplom erhålles alltid efter avslutat utbildning. 

 

Kursstart september 2017 :  I Medicinkvinnans fotspår