Indiansk chakrabalansering med bergskristaller

Kristallhealing

  • Känner du dig i obalans 
  • Ofokuserad och nedstämd?  
  • Svårt att hitta energin till att få saker gjorda? 
  • Stressad eller haft en tuff tid som du inte återhämtat dig från? 

Då kan en chakrabalansering vara en hjälp till att snabbare återhämta dig, känna dig i balans, öka din energi och stärka dig.

Chakrabalansering är en healingmetod som syftar till att balansera kroppens energier via dess energicentra, chakras. Chakrabalanseringen bygger på de uråldriga tankegångarna om att människan har en rad energicentra i kroppen, kallade chakras/nawis (chakra = hjul, rörelse nawis=ögon). Genom chakrasystemet tar människan in energier - framför allt prana,den universiella  livsenergin - och fördelar den i kroppen . Känslor som t.ex. rädsla, ilska, oro samlas i kroppen som tung energi och kan orsaka blockeringar och förtätningar. Jag balanserar din aura och dina chakran genom att rena och balansera varje chakra för sig. I denna behandling använder jag bergskristaller. De olika bergskristallerna både förstärker den välgörande healingenergin och frigör tung energi.

Behandlingen ger ny kraft och gör dig balanserad. Den passar bra att göra för att stärka sig innan man genomför förändringar. Under behandlingen ligger du påklädd på en massagebänk och kopplar av till en skön musik.

Behandlingen tar ca 60 min. Pris: 800 kr. Ibland kan behandlingen behöva upprepas 2-3 gånger med några veckors mellanrum.